چسب فوری رازی لوکس
حجم و سایز قوطی (120 گرم وزن خالص چسب فوری رازی لوکس درون قوطی)
نقطه اشتعال بالاتر از صفر درجه سانتی گراد
پایه پلیمر SBR
ویسکوزیته _در دمای 25 درجه) 3000±1000 سانتی پواز
وزن مخصوص 0.75±0.02 گرم برسانتی متر مکعب
درصد مواد جامد 25±2
قدرت چسبندگی حداقل 8 نیوتن برسانتی متر مربع
حلال الیفاتیک واروماتیک
انبارش محصول در ظرف سربسته در دمای 5 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود
خاموش کننده‌ها به هنگام آتش سوزی گاز CO2 - آب - پودر
مدت زمان انقضای محصول 14 ماه
نکات ایمنی در صورت تماس با پوست و چشم فورا با آب شسته شود. دور از شعله و جرقه نگهداری شود و در هنگام کاربرد حتی المقدور از ماسک و عینک و در محل کار از تهویه مناسب استفاده شود.

طراحی سایت شرکتی نونگار پردازش

© 2018 DESIGNED BY nonegar . ALL RIGHTS RESERVED