بایوکیل Classic
رنگ سفید شیری
پایه مواد تترامترین
وزن مخصوص 0/01 ± 1 گرم بر سانتی متر مکعب
درصد حلال 2 ± 98
بو بدون بو موثر
گرانروی 5 – 4 سانتی پواز
PH 6 – 5
انبارش محصول در درجه حرارت زیر 50 درجه سانتی گراد نگهداری شود و در شرایط مناسب و در درجه حرارت 5 الی 30 درجه سانتی گراد به مدت 3 سال نگهداری می‌گردد
خاموش کننده ها به هنگام آتش سوزی گاز CO2 – کف – پودر
نکات ایمنی و بهداشتی جز سموم حساب می‌شود ولی دوز آن در محصول خیلی کم است. در صورت تماس با پوست و چشم سریعا با آب شسته شود و موقع کار از دستکش و ماسک استفاده شود.

طراحی سایت شرکتی نونگار پردازش

© 2018 DESIGNED BY nonegar . ALL RIGHTS RESERVED