چسب پلی اورتان سوسیسی رازی
رنگ مشکی –سفید – طوسی
نوع بسته بندی سوسیسی
پایه پلیمر پلی اورتان
پوسته اولیه 60±10 دقیقه
وزن مخصوص 0/03 ± 1/18 گرم بر سانتی متر مکعب
کشش تا نقطه پارگی بعد از دو هفته 400%
ShoreA 3 ± 45
انبارش محصول در شرایط مناسب و در درجه حرارت 5 الی 30 درجه سانتی گراد نگهداری شود و از دمای بالای 40 درجه خودداری کنید.
خاموش کننده ها به هنگام آتش سوزی آب – گاز CO2
زمان انقضای محصول 12 ماه

طراحی سایت شرکتی نونگار پردازش

© 2018 DESIGNED BY nonegar . ALL RIGHTS RESERVED